De impact van de rekening-courant van een vennootschap op de berekening van de onderhoudsverplichtingen