Twee nieuwe CAO’s, nrs. 148 en 103/5, werden op 7 oktober 2020 door de NAR goedgekeurd.