Sociale verkiezingen 2020: Werkgevers, wees dubbel zo waakzaam als u voornemens bent om werknemers te ontslagen daar de periode van occulte ontslagbescherming deze 12 januari 2020 van start is gegaan.